Công nghệ phục hồi ắc quy xe nâng điện

06-05-2014

Vấn đề nan giải nhất đối với ắc quy chì là sự kết tủa của chì oxit. Nó làm cho thời gian tái nạp kéo dài, năng suất bình giảm, tầng số bình chết cao, thời gian chết bình dài và tuổi thọ ngắn.

       Vấn đề nan giải nhất đối với ắc quy chì là sự kết tủa của chì oxit. Nó làm cho thời gian tái nạp kéo dài, năng suất bình giảm, tầng số bình chết cao, thời gian chết bình dài và tuổi thọ ngắn.

Vì thế, nhiệm vụ cơ bản của công nghệ phục hồi là phải:

-    Loại bỏ các kết tủa chì sunfat cứng đầu ở bề mặt các bản cực.

-   Chuyển đổi các hạt cơ bản dẫn điện từ chất điện phân và các tích tụ thành các hạt cơ bản không dẫn điện.

-   Tăng cường hoạt tính của các bản cực, thông qua đó gia tăng cường độ của quá trình điện hóa.

-   Giúp ổn định cấu trúc bản cực dương và làm phẳng bề mặt các bản cực.

 

-   Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động